Bente Klerke, født 1959

35 års virke som gæstelærer, kunstner og kursusleder indenfor teater, bevægelse, sang og fortælling bl.a. på Søtoftegård Højskole, Kalundborg Musikskole og Marjatta Seminarium. Medskaber og aktør i kulturhuset Caer Llion, Gl. Tølløse gennem syv år. Historiefortæller siden 2000.
Underviser på Kristofferskolen siden 2002 i havebrug, violin og teater.

Bifag i dramaturgi v. Århus Universitet. Studier i mime, klovner, danseteater m.v.
Gymnastikuddannet på Dansk Mensendieckskole.
Sang- og stemmeterapeut v. Aase Weingärtner, Zürich.
Musiklæreruddannet på Audonicon, Skanderborg.
Andre erfaringsområder og øvefelter: haver, bier og heste, kommunikation med planter og dyr.

Bente Klerke
benteklerke@gmail.com
+45 28494379