Bente Klerke
benteklerke@gmail.com
+45 28494379

Baggrund

Jeg er uddannet i sang og stemmeterapi hos Aase Weingärtner i Zürich og i Mensendieckgymnastik, som er en individuel gymnastikform, der skaber balance i kroppen.
Har bifag i dramaturgi v. Århus Universitet.

I den første halvdel af mit arbejdsliv var jeg især engageret i teater, sang og bevægelse dels som terapeut dels som underviser og kunstner. Var bl.a. lærer på Søtoftegård Højskole, Kalundborg Musikskole og Marjetta Seminarium.

Fra begyndelsen af 0’erne blev jeg optaget af historiefortælling og uddannede mig på School of Storytelling, Emerson College. I samme periode tog jeg en musiklæreruddannelse på Audonicon i Skanderborg og blev lærer på Kristofferskolen i Roskilde, hvor jeg i dag primært underviser i havebrug.

Skabte og drev sammen med Per Quistgaard kulturhuset Caer Llion i Gl. Tølløse fra 2007 - 14. Et sted med projekter om landsbyfællesskab, grønne løsninger, social bæredygtighed og multikulturelle møder; haver, bier, børneteater, cirkus, musikcafé, malerskole m.m.

Jeg har altid haft en stærk forbindelse til naturen og elementerne. Er i den forbindelse inspireret af Marko Pogacniks arbejde med at hele jorden, Rudolf Steiners biodynamiske impuls, permakultur og af Earth Wisdom, som har rødder i gammel Maya-indiansk livsvisdom.